Vi arbeider med å forenkle og forbedre kvalitetsarbeidet i sykehus.


Et IT selskap som jobber med system for å forenkle kvalitetsoppfølgningen i sykehus.

I samarbeid med Lovisenberg

Diakonale Sykehus har vi utviklet programvare for håndtering av PROM data. Systemet brukes i dag i ett stort antall ulike prosjekter og kvalitetsarbeid og er i stadig utvikling. 


Vår ambisjon er å spre systemet til andre helseforetak for å bedre kvalitetsarbeidet og gjøre det enklere å samle inn PROM til en kostnadseffektiv pris.