Forskningsverktøy


TellMeMore kan gjennom egen administrasjonsmodul generere brukerdefinerte skjema.  Validerte oversatte skjema kan også legges inn, men lisens må da avklares med rettighetshaver.


Oppmøtelister på iPad er synkronisert med timebøker i DIPS, og pasientutvalget og skjema for definerte målepunkter defineres i integrasjonsmodulens konfigurasjon.

Samtykke


Samtykke til forskning skal sendes ut på forhånd, men kan også vises på skjem ved fremmøte .


Forskningsprosjekt må beskrive samtykkehåndtering som benyttes på iPad i prosjektbeskrivelsen som sendes REK

Prosjekter knyttet til TellMeMore


For å bidra til økt kunnskap og bygge videre på forskningen som er gjort, vil Nic Waals Institutt gjennomføre utviklingen og implementeringen av tilbakemeldingssytemer i klinikken i tett samarbeid med Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) og Universitetet i Oslo (UiO).