Forskningsverktøy


TellMe More kan gjennom egen administrasjonsmodul generere brukerdefinerte skjema.  Validerte oversatte skjema kan også legges inn, men lisens må da avklares med rettighetshaver.


Oppmøtelister på iPad er synkronisert med timebøker i DIPS, og pasientutvalget og skjema for definerte målepunkter defineres i integrasjonsmodulens konfigurasjon.

Samtykke


Samtykke til forskning skal sendes ut på forhånd, men kan også vises på skjem ved fremmøte .


Forskningsprosjekt må beskrive samtykkehåndtering som benyttes på iPad i prosjektbeskrivelsen som sendes REK

Prosjekter knyttet til TellMe More


For å bidra til økt kunnskap og bygge videre på forskningen som er gjort, vil Nic Waals Institutt gjennomføre utviklingen og implementeringen av tilbakemeldingssytemer i klinikken i tett samarbeid med Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, region Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) og Universitetet i Oslo (UiO).