TellMe More

Ferdig utviklet skjemapakke for tilbakemelding fra pasient til terapaut

Når en pasient møter kriteriene for å skulle svare på iPad, hentes opplysninger fra timebok i PAS. Systemet tar hånd om hvilke skjema den enkelte pasient skal ha ved hjelp av algoritmer som er bygget opp. Resepsjonen avmerker pasienten og leverer iPad til pasient og pårørende.

Pasientmedvirkning


TellMe More bygger på ideen at brukerne av systemet enkelt kan kunne lage sine egne prosjekter med ett eller flere spørsmålsformular. Det finnes mange ulike varianter av spørsmålstyper som kan kombineres etter ønske. TellMe More er derfor svært fleksibelt med mange muligheter også som forskningsverktøy. 

Pasientmedvirkning

Tilbakemeldingssystem


Pasientens svar overføres automatisk til journal. Behandler kan definere største problem i pasientens journal og dette kommer da opp som et av skjemaene barnet og foresatte må svare på ved hver konsultasjon. Barnets og foresattes svar kan brukes som et verktøy  og bidra til å gi et  helhetsperpektiv av hele forløpet. 

Tilbakemeldingssystem

Mål av behandlingseffekt


Når pasienten har besvart spørsmålene mer enn to ganger genereres automatisk en grafisk oversikt over gjennomsnittsvar. De overføres automatisk til DIPS/EPJ slik at de er tilgjengelige for behandler og overføres også til kvalitetsregisteret for å kunne se på ulike pasientgrupper samlet.

Mål av behandlingseffekt

Evaluering av behandlingsforløp


Behandlingsforløp kan analyseres i kvalitetsregisteret for ulike grupper pasienter. Forløpshistorikk er kombinert med relevante opplysninger fra PAS systemet og gruppene kan skilles på seksjon, kjønn, bostedskommune (bydel), aldersgruppe og ulike akser i diagnosesystemet. Kvalitetsregisteret har ikke pasientidentifiserbar informasjon og det er lagt sperrer på grupper med svært få pasienter som gir grunnlag for gjenkjennbarhet.

Evaluering av behandlingsforløp