Prosjekt med Innovasjon Norge gjennomført

Oktober 2022

I løpet av september måned kunne NovaNode endelig levere et ferdig produkt innenfor rammen i et delfinansiert Innovasjon Norge-prosjekt. Produktet, som nå går under navnet TellMe Doc, effektiviserer informasjonsinnhenting og etterregistrering ved hjelp av strukturert koding.

Prinsippet er blant annet å gjenbruke så mye tidligere kjent informasjon som mulig.

Den første applikasjonen er registrering av operasjonsdata etter en ØNH-prosedyre, hvor operatøren kan velge riktig informasjon fra titusenvis av diagnose- og prosedyrekoder med noen få klikk.

- "Det er en stor gevinst at legene kun registrerer informasjonen en gang som deretter gjenbrukes. I tillegg kan vi i større grad standardisere kodingen på ulike inngrep på sykehuset, som har mange fordeler", sier Magnus TarAngen, kvalitetssjef ved Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo.

Grunnteknologien er fleksibel og NovaNode videreutvikler applikasjonen til bruk blant annet innenfor ortopedi.

- "Slik teknologien er utformet, tror jeg det er et stort potensial for å utvide dette til mange flere områder. Spesielt siden hele løsningen integreres fullt ut med alle andre TellMe-produkter for en helt sømløs opplevelse." avslutter Patrik Seger, teknologisjef i NovaNode.

NovaNode er utstiller på Ortopedisk høstmøte

September 2022

Fra 26 til 28 oktober vil mange aktører  innen ortopedisk kirurgi i Norge møtes på det årlige «Høstmøtet» i regi av Norsk Ortopedisk Forening. NovaNode vil være med sammen med mange utstillerbedrifter

– «Det skal bli veldig gøy å være med i år», sier Knut Sterner, salgs- og markedssjef i NovaNode. «Det gir oss sjansen til å møte alle kirurgene og klinikksjefene vi har snakket med gjennom årene. Og så får vi en mulighet til å vise frem TellMe Doc, vår nye løsning innen strukturert koding. Den vil forenkle det administrative arbeidet betraktelig og samtidig bidra til å heve kvaliteten», fortsetter Knut.

NovaNode er på stand 16, og vi håper å se deg der!

Mer informasjon om konferansen er tilgjengelig via denne lenken.

TellMe Team – Fra kvalitetsarbeid til kvalitetssamarbeid

August 2022

TellMe Team utvikles nå for å kunne tilby muligheten til å dele et prosjekt med andre virksomheter som også bruker TellMe. Flere virksomheter kan samarbeide om å utvikle prosjekter. Du får også muligheten til å legge til egne spørsmål i andre virksomheters skjema.


TellMe Team kan også brukes til å dele anonymiserte svar med andre, f. eks. i forskningsprosjekter eller lokale kvalitetsregistre.Godkjent leverandør i Norsk helsenett 

September 2021

Enda en milepæl nådd. NovaNode er nå en offisielt godkjent leverandør i det norske helsenettet. «Nok et kvalitetsstempel i arbeidet vi legger ned. Det blir også lettere for meg som markedssjef å vise våre kunder og interessenter at vi kan leve opp til de høye kravene som stilles», kommenterer Knut Sterner de positive nyhetene.


TellMe versjon 2

August 2021

Etter sommerferien leveres første releasekandidaten av TellMe versjon 2. Den nye versjonen inneholder mye funksjonalitet som tidligere var forespurt av våre kunder og interessenter. Blant annet er det nå støtte for flere forskjellige enheter i et helseforetak og en veldig fleksibel tilgangsstyring gjennom bruk av roller. TellMe har nå også full språkstøtte. Hele systemet er nå tilgjengelig på tre språk, i tillegg til norsk, også svensk og engelsk. For respondentene, det vil si de som svarer på spørreskjemaer, er det støtte for de 30 vanligste språkene i Norge samt støtte for håndtering av oversettelser av spørsmål i systemet, for eksempel ved å gå igjennom endrede tekster.

«Det er veldig mye nytt under overflaten», kommenterer Patrik Seger, CTO, «med mange små forbedringer». En av tingene som Patrik ønsker å fremheve, er for eksempel den innebygde støtten for metadatagenerering. Når man oppretter spørsmål, tilpasses levering av data direkte til nasjonale kvalitetsregistre. «Samtidig som pasienten svarer, opprettes data i det formatet som nasjonale registre forventer, noe som i fremtiden vil lette arbeidet når sentrale registre åpner for automatisk dataoverføring». «Fremtiden ser lys ut», avslutter Patrik, «med TellMe 2, tar vi et stort skritt fremover og har funksjonalitet som ingen av konkurrentene våre er i nærheten av».


NovaNode inngår samarbeid om skyløsninger

Mai 2021

NovaNode går videre med planleggingen om å levere TellMe som en skyløsning. I dette arbeidet har NovaNode valgt å signere en avtale med ECIT Solutions DI, med hovedkontor i Bergen.

«Vi så på forskjellige leverandører og evaluerte også Microsofts skyløsning Azure, men landet på en nasjonal leverandør med mange års erfaring med å levere tjenester etablert i det norske helsenettet, hvor vi selvfølgelig har ambisjoner om å bli en godkjent tredjepartsleverandør i løpet av året», sier Einar Amlie, grunnlegger og administrerende direktør i NovaNode.

Selve programvareløsningen holder fortsatt på og ferdigstilles. Patrik Seger, ansvarlig for utvikling av NovaNodes produkter: «Vi ligger etter planen, siden vi delvis har måttet prioritere andre oppgaver. Vi tar sikte på å ha den første versjonen klar til høsten».

Prosjekt støttet av Innovasjon Norge   

Mars 2021

Per mars 2021 har NovaNode startet et nytt utviklingsprosjekt for å ferdigstille og kommersialisere et nytt produkt, BriefMe.


BriefMe sammenstiller informasjonen i forbindelse med et kirurgisk inngrep og presenterer nøyaktige beslutningspunkter for en operatør, som i noen få raske trinn guides gjennom den informasjonen som må suppleres om prosedyren. All nødvendig informasjon danner deretter grunnlaget for automatisk utfylte kvalitetsrapporter, samt at det danner et grunnlag for videre informasjonsinnhenting fra pasienter.


En prototype av BriefMe har blitt brukt lenge på Lovisenberg Diakonale Sykehus med veldig gode resultater. Nå er det på tide å ta neste skritt og lage et produkt for å møte de behovene vi har sett som eksisterer innen ortopedisk omsorg i Norge.

TellMe More settes i drift i ytterligere en avdeling

Februar 2021

Rett etter årsskiftet har Nic Waals Institutt innført TellMe More for ytterligere en seksjon, sped- og småbarnsseksjonen. I likhet med andre virksomheter kan TellMe More støtte virksomheten ved å gi begge foresatte muligheten til å svare på spørsmål hver for seg, ettersom TellMe More muliggjør flere forskjellige respondenter per pasient.


Nic Waals Institutt planlegger å utvide bruken ytterligere til våren, og vil snart også sette den første versjonen av TellMe Now i drift for ambulant team som kan ta de digitale spørreskjemaene ut i felten.

Knut Sterner

Januar 2021

NovaNode ansetter Knut Sterner (48) som Salgs- og markedssjef.
Knut har lang erfaring med salg av ledelsesinformasjons- og innsiktsløsninger til offentlig sektor, med hovedfokus på helse.
Han har tidligere jobbet i 4Human (AD-Gruppen), bWise og Visma.
"Jeg har alltid vært fasinert av smarte og innovative teknologiløsninger som er med på å heve kvaliteten og effektiviteten på tjenester, så valget om å jobbe med teamet i NovaNode og deres løsninger var enkelt"


Advisory Board 

Desember 2020

Jørn Jacobsen, Forskning og innovasjonsdirektør, Sykehuset i Vestfold

  • Helseasdministrativ bakgrunn, verv innenfor Norsk Forskningsråd

Siri Fürst, Considium Group AS

  • Bistår ledere, ledergrupper og team til bedre samhandling, dynamikk og resultater.

Patrik Seger

Desember 2020

NovaNode ansetter Patrik Seger (51) som CTO (Chief Technology Officer). Patrik er allerede godt kjent med NovaNodes produkter og teknologiene som NovaNode bruker.

Patrik har en lang teknisk og ledende karriere bak seg med jobber i blant annet CGI, Ericsson og Sony, og han har bred kompetanse innen programvareutvikling.

"Jeg gleder meg veldig til å bli med NovaNode og den spennende teknologiske utviklingen som skjer der, inkludert ferdigstillelsen av det nye TellMe Now-produktet og de andre innovasjonsproduktene som ligger foran oss" 

TellMe More

November 2020

I begynnelsen av november lanserer Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus den nye versjonen av TellMe More. Det er den første versjonen av TellMe More som er tilpasset den nye teknologien "Automated Patient and Schema Selection" for å hente, analysere og tildele riktig spørreskjema til riktig pasient til rett tid.

TellMe Now

Oktober 2020

NovaNode har startet et samarbeid med en eksisterende kunde for å utvikle den første versjonen av TellMe Now, en mobilbasert versjon av TellMe og TellMe More.

Både TellMe og TellMe More brukes i dag med suksess i sykehusmiljøer, men det er et klart behov for en mer fleksibel og ekstern løsning der pasienter kan samhandle utenfor sykehusmiljøet, for eksempel hjemmefra. Ikke minst pandemien har vist dette.

Flere detaljer om dette spennende produktet, som vil være fullt integrert med resten av NovaNodes tilbud, vil følge når utviklingen er fullført.

Tilkobling til Norsk Helsenett

September 2020

NovaNode har startet prosessen med å bli en godkjent leverandør av Fag-verktøy innen Norsk helsenettverk.

"Et helt naturlig skritt," sier Einar Amlie, administrerende direktør og grunnlegger. ""Våre programvareløsninger er basert på kommunikasjon og integrasjon, så kundene våre vil naturligvis at vi skal ha dette kvalitetsstempelet og muligheten til å integrere og samhandle i et sikkert og sertifisert miljø."

Automated Patient and Schema Selection

August 2020
Første versjon av det nye produktet TellMe DataEngine, en modul til integrasjonsapplikasjoner NovaLoader er ferdig utviklet. Ved hjelp av TellMe DataEngine implementeres for første gang ny teknologi ”Automated Patient and Schema Selection”, som henter og analyserer pasientdata og historikk slik at bare aktuelle pasienter og riktig spørreskjema for aktuelt målepunkt hentes fram automatiskt.
Einar Amlie, CEO og gründer av NovaNode: ”Vi tror dette er funksjonalitet som forenkler datainnsamlingen. Tidligere har vi brukt avanserte dataanalyser ved hjelp av QlikView applikasjoner, men det er ikke så skalerbart som vi ønsker oss. For å kunne distribuere våre produkter til flere sykehus og flere områder har vi tatt fram dette egenutviklede produktet. Det har en fleksiel oppbygging og kan anvendes til alle typer avdelinger og omsorgsnivå der man vil automatisere kvalitetsarbeidet, noe det er et stort behov for i dag.”
Produktet testes ut i løpet av høsten, og settes i drift over nyttår.

Integrasjonsproduktet NovaLoader i ny versjon

Juni 2020

NovaLoader er en integrasjonsmotor med toveis kommunikasjon mellom PAS/EPJ og NovaNodes produkter. Versjon 2 er nå klar. Det ligger mye arbeid bak denne nye versjonen av integrasjonsmotoren som NovaNode tilbyr sine kunder.  Integrasjonsmotoren kjøres i bakgrunnen som en web-service (nodeserver), og er navet i NovaNodes produkter. Den sørger for at data krypteres der det er nødvendig. Den har konfigurerbare SQL spørringer mot ulike databaser, konverterer og overfører til mottagerstedet.

Sammen med  NovaLoader tilbys ulike plug-in moduler som utfører dataoperasjonene, f. eks. SQL moduler, HL7 overføring, CSV eller XML filhåndtering

Covid-19 og TellMe

April 2020

For å møte nye behov som pandemien skapte i mars 2020 ble TellMe konfigurert til en Pandemi-versjon. Covid-positive pasienter ble automatisk hentet over i TellMe med relevante parametere som var registrert i journal. Her ble de ulike fanene registrert fortløpende og klargjort til overføring av XML-filer til nasjonalt pandemiregister. Dessverre kunne ikke registeret motta ferdig utfylte filer og applikasjonen ble derfor tatt ut av rutinedrift siden registreringsarbeidet måtte dubliseres. Fordelen med å anvende TellMe er at det er raskt å tilpasse innhenting av opplysninger og lage nye, tilpassede registreringsskjema.