HTML 5 – Nettbrett eller PC

 

TellMe kan kjøres i ulike miljøer på PC eller nettbrett som for eksempel på iPad. Ettersom systemet kjøres i en web browser så er ikke systemet avhengig av hvilket operativsystem som kjøres på klienten. Det kan anvendes på Windows, Mac og Linux platformer. 

Lag egne prosjekter og egne spørreskjemaer

 

TellMe bygger på ideen at brukerne av systemet enkelt kan lage sine egne prosjekter med ett eller flere spørsmålsformular. Det finnes mange ulike varianter av spørsmålstyper som kan kombineres på en ønskelig måte. Dette gjør at systemet er veldig fleksibelt med mange muligheter. 


Beregningsmodul for skåringer

 

Ettersom en del validerte spørreskjemaer resulterer i en skårberegning der ulike svar har ulike verdier finnes det en avansert skårberegning som gjøres automatisert. Dette gjør at brukerne kan få ut en totalskår som også lagres i databasen. 


TellMe

 

TellMe er et system for å samle inn pasientdata og erstatte papirbaserte skjemaer som ofte er brukt i ulike virksomheter. Systemet gjør det mulig å få opp en arbeidsliste med pasienter, som fører til mindre manuell administrasjon, bedrer kvalitet og feilkilder, og en får raskere tilgang på dataene til kvalitetsarbeidet. En kan velge om pasienten selv skal logge seg på eller om personalet logger seg på og utleverer nettbrett til rett pasient. 

Integrasjon mot EPJ

 

Systemet kan integreres med foretakets Elektroniske pasient journal(EPJ), som gjør at det hver dag kan hentes ut lister med ett utvalg pasienter i EPJ som for eksempel skal møte på en poliklinikk. Systemet tar hånd om hvilke pasienter som tilhører hvilke skjemaer ved hjelp av algoritmer som er bygget opp. Dette gjør det enkelt for foretaket å få opp en arbeidsliste med dagens pasienter. Dette gjør det lettere å få oversikt over at alle har fylt ut skjemaene de skal. 

Logging

 

TellMe har en logg som logger aktiviteten som skjer på systemet. Man kan se hvem som har vært innlogget, og hvem som har vært inne og sett og eventuelt endret. Passord lagres kryptert i databasen og TellMe anvender kryptert kommunikasjon. (Https, SSL\TLS) 


Automatisk brevutskrifter

 

I ulike anledninger hvor pasienten ikke kan møte på helseforetaket finnes det mulighet til å generere ferdige spørreskjemaer med adresse som kan sendes utifra ulike maler. Dette genereres enkelt ved ett tastetrykk som gjør at muligheten for å skrive ut å lage ulike brevmaler er tilstede på ulike prosjekter. 


QlikView template

 

Data som er samlet inn i TellMe lagres i databasen i JSON-format. Dette er en veldig ressurseffektiv og kompakt måte å lagre informasjon. For å lese ut dataene har vi brukt QlikView for å lese denne informasjonen. Her er det laget ulike maler slik at QlikView lager en enkel struktur for å kunne lese, analysere og eksportere dataene som er lagret i systemet.